Повећање дечјег додатка

Новим Законом о финансијској подршци породици са децом предвиђено је повећање дечјег додатка за самохране родитеље и старатеље, као и за децу са инвалидитетом и другим сметњама у развоју.