Превентивни центар Дома здравља поново ради пуним капацитетом

Више Саветовалиштва за превенцију Дома здравља Крагујевац у мају поново почиње са радом, док ће половином месеца бити организован још један Дан отворених врата у амбуланти у Ердоглији.