Швеђани финансирају Студију изводљивости за пречишћавањe отпадних вода

Министарство заштите животне средине, Град Крагујевац и БХ Конзорцијум из Шведске потписали су Меморандум о разумевању за израду Студије изводљивости за пројекат Прикупљања и пречишћавање отпадних вода за град Крагујевац.