Контакт центру републичких инспекција стиже више од 70 пријава дневно

Крајем марта почео је са радом Контакт центар републичких инспекција који покрива рад 44 инспекције на републичком нивоу.

Неправилности по пријавама трудница и породиља

Од 22. јула када је отворена бесплатна линија за пријаву неправилности у вези са заштитом материнства, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, извршена су 32 […]