Пријаве за утврђивање штете у Книћу

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације за општину Кнић општинског Штаба за ванредне ситуације, објављен је Јавни позив за подношење пријава за утврђивање и процену штете услед елементарне непогоде.