Обука за ефикаснији рад система Е-туриста

За локалне самоуправе Шумадијског и Поморавског округа, у Крагујевцу је одржана обука за службенике који раде на уносу и обради података у Централном информационом систему у области угоститељства и туризма.

Обновљена три ловачка дома, наставља се улагање у ловну инфраструктуру

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, у сарадњи са локалном самоуправом, наставља пројекат обнављања ловачких домова и улагања у ловну инфраструктуру.

Отварање винско ракијског хаба потез године за Шумадију и Крагујевац

Низом инвестиционих програма, помагањем предузетницима у граду, општинама у руралном подручју, почетницима у пословању,као и сеоским домаћинствима Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља заокружила је претходну пословну годину.

Отварање куће Ђуре Јакшића 9. јуна

Кућа у Карађорђевој улици, у којој је становао Ђура Јакшић, познати српски писац и сликар, је реконструисана и биће отворена за посетиоце од  9. јуна. 

Потписани први уговори за кредит Фонда за развој за побољшање ликвидности

Влада Републике Србије је током ванредног стања усвојила Прогам финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима изазваним пандемијом Ковид 19.

Регионална агенција као двоструки хуманитарац

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља организовала је акцију подршке женама из руралних подручја Шумадије, које се баве производњом типичних производа.

Подручје Шумадије и Поморавља све повољније за пословне активности

Приоритет рада Шумадијског округа у 2019. години била је координација рада локалних самоуправа на територији Шумадије.