Ремонт котлова и топловода

Иако до почетка грејне сезоне 2019/2020. има још времена, крагујевачка Енергетика увелико ради на поправци котловских постројења и замени топловода на градским локацијама.