У 2021. години пројекат повезивања Крагујевца и ауто пута Појате – Прељина

Из буџета града Крагујевца за 2021. годину опредељено је око 2,4 милијарде динара за капиталне инвестиције, а за текуће одржавање саобраћајне инфраструктуре пранирано је више од 895 милиона динара.