Вредновање вода – тема овогодишњег Светског дана вода

Светски дан вода слави воду и подиже свест о глобалној кризи са водом, а у фокусу обележавања је подршка постизању циља одрживог развоја 6 – Вода и санитација за све до 2030. године.

Светски дан вода

Светски дан вода, обележава се 26 година, с циљем подизања свести јавности и скретања глобалне пажње на значај и важност воде и одрживог коришћења водних ресурса.

Светски дан вода

Светски дан вода обележава се широм света како би се подигла свест о значају и очувању најважнијег природног ресурса, и уједно подсетило на недостатак воде за пиће у многим крајевима планете.