За програме спортских организација 12,4 милиона

Градско веће на предлог Стручне комисије донело је одлуку о трећој измени и допуни Одлуке о одобравању посебних програма за десет спортских организација.