Живот у боји: Век у старкама

Живот је данас незамислив без патика. Ипак, једне шетају планетом пуних сто година…тако свеже, незваничне љубимце свих генерација, одавно су класика…старке.