“Театар то је сада” – 13. Међународни позоришни фестивал „ЈоакимИнтерфест“

У Књажевско српском театру представљен је програм 13. Међународног позоришног фестивала “ЈоакимИнтерфеста” који се одржава од 9. до 15. октобра.