Комунални сервис: Јесење уређење града

У јесење уређење града укључени су сви сектори ЈКП Шумадија Крагујевац. Приоритет је уређење саобраћајница пред зимску сезону, као и зелених површина и дрвореда, а прање улица одвија се према утврђеној динамици.

О одлагању рециклажног отпада и уређењу града вечерас у Комуналном сервису

Oдвожење комуналног и одлагање рециклажног отпада и јесење уређење града, неке су од тема о којима ће у Комуналном сервису Телевизије Крагујевац говорити руководилац сектора Чистоће у ЈКП Шумадија, Марија Николић.

Крагујевцу је потребна модерна конгресна и концертна дворана

Коалиција „За Краљевину Србију – Крагујевац мој главни град“ наставила је са представљањем пројеката и решења у вези са уређењем града.