Финансијске олакшице за угоститеље

Локална самоуправа припремила је сет мера које подразумевају финансијске олакшице за све предузетнике којима је током ванредног стања био забрањен рад или су имали ограчничење у радном времену.