Нови мастер модул на Институту за хемију

Нови мастер модул Хемоинформатика и моделирање који се од наредне школске године отвара на Институту за хемију Природно математичког факултета у Крагујевцу, има за циљ усмеравање студената хемије ка областима информационих технологија.