Израда генералног пројекта аутопута „Вожд Карађорђе“

Коридори Србије покренули су поступак јавне набавке за израду генералног пројекта са студијом оправданости за изградњу ауто-пута „Вожд Карађорђе“, који ће спојити централни део Шумадије са источном Србијом.

Које новине је донео Закон о јавним набавкама?

Нови Закон о јавним набавкама, који је почео да се примењује 1. јула, донео је одређене новине како би поступак јавне набавке био ефикаснији и бржи, како за наручиоце тако и за понуђаче.

Инвестиције у пословну инфраструктуру уз помоћ ЕУ

Чланови Градског већа дали су сагласност за поступак јавне набавке за радове на ревитализацији и проширењу браунфилд локација у старој индустријској зони Крагујевац.

Шта доноси нови Закон о јавним набавкама

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки у хотелу Крагујевац организовало је једнодневну конференцију под називом „Дан јавних набавки – очекивања од новог Закона о јавним набавкама“.

Ефикаснији и транспарентнији поступци јавних набавки

Министарство финансија, у поступку припреме закона којим се уређују јавне набавке, спроводи Јавну расправу о Нацрту закона о јавним набавкама.

Јавне набавке важан сегмент за улазак у ЕУ

Крагујевац је један од десет градова у централној и западној Србији у коме је одржана дебата која се односи на јавне набавке.

Отворене понуде за јавни превоз

У Градској агенцији за саобраћај, после законски спроведеног поступка јавне набавке за услугу превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Крагујевца отворене су пристигле понуде.