Јавни бележници поново раде од 9 – 17 часова

Јавнобележничке канцеларије поново раде од 9 до 17 сати, укључујући и овере потписа бирача, уз стриктну примену заштитних мера у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи.