Репрограм дуга за воду до краја новембра

Потрошачима који имају заостала дуговања за утрошену воду Јавно комунално предузеће Водовод и канализација, омогућило је отплату дуга путем репрограма до краја новембра.