Петрашиновић: Посао за 290 људи

Међународна компанија ЦТП купила је градско земљиште поред дата центра, где ће за потребе Јанфенг и њених компоненташа изградити потпуно нове фабричке хале.