Комунални сервис: Драган Шимшић, Kрагујевачки кућни савет

Крагујевачки кућни савет у договору са ЈКП Шумадија доставио је свим управницима зграда предлоге о дезинфекцији стамбених јединица.