Једноставнија процедура за плаћено одсуство

Влада Републике Србије донела је Закључак да се решења за давање сагласности за упућивање запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана издају без претходног достављања захтева послодаваца на мишљење репрезентативном синдикату гране или делатности основаном на нивоу Републике, са роком важења најкасније до дана престанка ванредног стања.

Запослени који по овом основу одсуствују са рада, имају право на накнаду зараде најмање у висини 60 одсто просечне зараде у претходних 12 месеци, с тим да иста не може бити мања од минималне зараде.

Колективним уговором или правилником о раду и уговором о раду, накнада зараде по овом основу може да се утврдити и у већем проценту од накнаде зараде прописане законом.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *