Прва рата одложеног плаћања пореза у фебруару

Пореска управа Србије је саопштила да прва рата одложеног плаћања дугованог пореза и доприноса правних лица, предузетника и пољопривредника доспева на наплату 10. фебруара идуће године.

Укупан износ доспелих обавеза може да се одлажи на највише 24 једнаке месечне рате без плаћања камате за време трајања одлагања плаћања тих обавеза.

Фирме које у прописаним року не поднесе коначну пореску пријаву пореза на добит правних лица за 2020. годину, односно за порески период који започиње или се завршава у 2020. години, односно коначну пореску пријаву пореза на приходе од самосталне делатности за 2020. годину, не може остварити право на одлагање плаћања пореза.

Такође, ако у периоду одлагања плаћања не измире рату у наведеним роковима, губе право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса, а преостали неплаћени износ наплаћује се у поступку редовне и принудне наплате.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *