Први корак у правцу ревитализације Војно-техничког завода

Расписивањем урбанистичко-архитектонског конкурса за урбану обнову културно-историјске целине “Војно-технички  завод“ и презентацијом награђених радова, учињен је први корак у правцу ревитализације овог компелкса.

Презентација студентских радова на пројекту Арсенал – индустријско наслеђе

Град Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу и Филолошко уметнички факултет организовали су стручни панел на тему резултати истраживања на пројекту Арсенал – индустријско наслеђе.