Пријаве за упис ученика у специјализована одељења до 7. априла

Након увођења ванредног стања и немогућности да се настави са досадашњом праксом, по препоруци Министарства науке просвете и технолошког развоја, почело се са веб пријављивањем за полагање пријемног испита за упис у специјализована одељења у […]