Дигитална трансформација микро, малих и средњих предузећа

Бројне компаније у Србији су на веома ниском степену дигиталне зрелости, а мали број од њих уопште планира улагање у процес дигиталне трансформације.

Дигитална трансформација у металском сектору

Под покровитељством Немачке агенције за међународну сарадњу ГИЗ, у Крагујевцу је одржана Међусекторска конференција, поводом обележавања шест година успешног рада Пословног удружења ИКТ кластер Централне Србије.