Улагање у заштиту од пожара

У оквиру финансирања годишњег програма заштите од пожара за време жетве и у току летњег периода који спроводи Добровољно ватрогасно друштво из градскe касе ове године издвојено је 200 хиљада динара.