Како за рад у државним органима изабрати најбоље кандидате?

Да би држава напредовала,  а реформа јавне управе могла да се спроводи по угледу на европску праксу, државним институцијама потребни су квалитетни кадрови.

Нови закон за сузбијање корупције

У Србији је почела примена новог Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, корупције и тероризма, који посебну пажњу усмерава на откривање коруптивних и финиансијских кривичних дела.