10 минута: Да ли се у Крагујевцу поштује Кодекс понашања државних службеника?

Државни службеник је дужан да ради у складу са законом, да буде непристрасан у свом раду, политички неутралан, да одбије поклон или другу корист и ради у јавном интересу.

Да ли се у Крагујевцу поштује Кодекс понашања државних службеника?

Државни службеник је дужан да ради у складу са законом, да буде непристрасан у свом раду, политички неутралан, да одбије поклон или другу корист и ради у јавном интересу.