Србија у континуитету едукује запослене у јавној управи

У оквиру укупног процеса реформе јавне управе, Србија је посебну пажњу посветила улагању у континуирану едукацију запослених у јавној управи.