Еколошка такса обавезна за све који обављају делатност

Плаћање еколошке таксе је Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на  животну средину постало обавезно за сва правна лица и предузетнике.