У плану попис 5.000 непокретности као својина града

Циљ пројекта “Ефикасно управљање имовином“ је унапређење организационе структуре за управљање имовином, изградња капацитета у области вредновања имовине, ажурирање базе података о непокретностима, као и попуњавање централног регистра којим управља Републичка дирекција за имовину, кроз […]