Како смањити ризик од елементарних и других непогода

Систем смањења ризика од елементарних и других непогода и управљања ванредним ситуацијама је од посебног интереса за Републику Србију и представља део система националне безбедности.