У Ердоглији запаљени контејнери за амбалажни отпад

У насељу Ердоглија током викенда, на две локације дошло је до паљења пластичних контејнера за одлагање амбалажног отпада.