Локална партнерства за запошљавање рањивих група

“Локална партнерства за запошљавање рањивих група” назив је пројекта који град Крагујевац реализује у сарадњи са Развојним бизнис центром.

Запошљавање рањивих група

Запошљавање припадника рањивих група кроз локална партнерства, циљ је пројекта који ће град Крагујевац реализовати у сарадњи са Развојним бизнис центром.