Поправка бехатона у центру града и реконструкција тротоара око ОШ „Ђура Јакшић“

Сектор нискоградње ЈКП Шумадија Крагујевац поправку деформисаних бехатон површина у улици Лоле Рибара, а радови се настављају и у улици Бранка Радичевића.

Кућа Ђуре Јакшића заштићена оградом

Екипе Јавно комуналног предузећа „Читоћа“ рашчистиле су терен и поставиле нетранспарентну ограду на углу Карађорђеве и улице Михајла Ивеше, како би се заштитили пролазници од објекта склоном урушавању.