Поправка бехатона у центру града и реконструкција тротоара око ОШ „Ђура Јакшић“

Сектор нискоградње ЈКП Шумадија Крагујевац поправку деформисаних бехатон површина у улици Лоле Рибара, а радови се настављају и у улици Бранка Радичевића.