Живот у боји: Ти си мој идол!

Младом човеку одувек је био потребан идол. Колико утичу на формирање личности, професије, живота, стила понашања и одевања и да ли могу узори да оплемене наше животе ако их тражимо у спортистима, уметницима, научницима.