МЗ Угљешница потпуно асфалтирана

ЈКП “Шумадија”, током јесењих дана доста ради. Инфраструктурно уређење крагујевачких улица је приопритет, поготову оних у насељима која не припадају центру града.