Кнић – субвенције за запошљавање

У Книћу су данас потписани уговори са корисницима субвенција намењених за подршку запошљавању.