Производно машинство Србије – како обновити производне делатности

Саветовање производног машинства Србије, 37. по реду одржава се у Крагујевцу, у организацији Катедре за производно машинство Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.