ЈКП Шумадија позитивно пословало у првој години од оснивања

У 2019. години Јавно комунално предузеће “Шумадија” Крагујевац почело је пословање обједињењем пет градских предузећа – “Градских тржница”, “Зеленила”, “Чистоће”, “Паркинг сервиса” “Градских гробља” којим је спојено 10 комуналних делатности.