ЈКП Шумадија позитивно пословало у првој години од оснивања

У 2019. години Јавно комунално предузеће „Шумадија“ Крагујевац почело је пословање обједињењем пет градских предузећа – „Градских тржница“, „Зеленила“, „Чистоће“, „Паркинг сервиса“ „Градских гробља“ којим је спојено 10 комуналних делатности.