Уклањање амброзије у циљу заштите здравља

Јавно комунално предузеће „Шумадија Крагујевац“ интензивно ради на отклањању амброзије, коровске биљке која угрожава здравље људи.