На територији града Крагујевца под амброзијом 47 хектара

Сузбијање и уништавање амброзије на јавним површинама на територији града Крагујевца одвија се на тридесетак локација, односно на површини од близу 50 хектара.

Сузбијање и уништавање амброзије

Јавно комунално предузеће Шумадија Крагујевац у циљу заштите грађана по налогу Града Крагујевца и ове године спроводи системске мере за сузбијање амброзије на јавним зеленим површинама.