Радови на уређењу града за уторак 7.08.

Екипе Јавно комуналног предузећа Шумадија наставиле су радове у улицама Саве Ковачевића, Млавској, Приштинској и насељима: Илићево, Станово, Грошница, и непосредном окружењу Факултета инжењерских наука.

Настављени радови на уређењу улица

Екипе Јавно комуналног предузећа „Шумадија“ наставиле су радове на уређењу сливних решетки и враћање у првобитно стање Орашачке, улице Војводе Путника, Приштинске, Капетана Лукића и Рада Неимара.