ГУП 2025. позиционираће Крагујевац као регионални центар

После вишегодишњег ангажовања стручног тима Јавног предузећа Урбанизам, на изради Генералног урбанистичког плана „Крагујевац 2025.“, завршен је предлог нацрта овог документа.