Запошљавање младих приоритет локалне самоуправе у 2020. години

Највећи проблем младих данас је свакако незапосленост. Локална самоуправа је у 2019. години аплицирала код Министарства омладине и спорта са два пројекта да би ублажила овај проблем. Министарство омладине и спорта одобрило је 3 милиона […]

Анализа спровођења надлежности локалне самоуправе у области спорта

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије спроводи истраживање у циљу израде Анализе спровођења надлежности локалне самоуправе у области спорта.