Нови мастер програм на Универзитету у Крагујевцу

“Мастер програм 4.0 – креативна индустрија” је на Универзитету у Крагујевцу уведен прошле године и за сада се успешно спроводи.

Нови мастер модул на Институту за хемију

Нови мастер модул Хемоинформатика и моделирање који се од наредне школске године отвара на Институту за хемију Природно математичког факултета у Крагујевцу, има за циљ усмеравање студената хемије ка областима информационих технологија.