Унапређење знања из области медицине бола

На Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу представљен је “Еразмус” пројекат „Јачање капацитета високог образовања у земљама Западног Балкана у области терапије бола”, који је акредитовао Здравствени савет Србије, а финасира Европска унија.