Интелигентна решења за саобраћај у Крагујевцу

Градска агенција за саобраћај и Мађарска национална служба за наплату путарина потписале су меморандум о разумевању и примени интелигентних решења за саобраћај у Крагујевцу.

Унапређењe система енергетског менаџмента

Градоначелник Радомир Николић и представници Програма Уједињених нација за развој потписали су данас Меморандум о разумевању, којим је превиђена сарадња на унапређењу система енергетског менаџмента у Крагујевцу.

Швеђани финансирају Студију изводљивости за пречишћавањe отпадних вода

Министарство заштите животне средине, Град Крагујевац и БХ Конзорцијум из Шведске потписали су Меморандум о разумевању за израду Студије изводљивости за пројекат Прикупљања и пречишћавање отпадних вода за град Крагујевац.