Кодекс понашања службеника и намештеника

Трећи састанак Мреже Сталне конференције градова и општина за управљање људским ресурсима у локалној самоуправи одржан је у Крагујевцу.